+421 911 300 419 centrum@centrum-rozvoja.sk Šport Biznis Verejnosť Šport
Menu
Snímače
Novinky
Nový web nášho športového mentálneho kouča Petra Bielika je na svete! Pozrite si možnosti spolupráce so športovým mentálnym koučom. Vydajte sa na cestu budovania ...
Power Motivations Rutinné postupy, priemerné výkony, absencia nadšenia. Pýtate sa, čo s tým? Juraj ...
Športový kouč v biznise Viete, že 84 % úspešných manažérov, malo športovú minulosť, ktorú v ...
Zistite svoj psychický potenciál - Otestujte sa cez náš web! Centrum rozvoja osobnosti  v spolupráci s českou firmou DAP Services, prichádza s účinnou a ...Teambuilding

Cieľ: Profesionálnou psychologickou prácou s hráčmi, zvýšiť psychickú odolnosť tímu, zlepšiť psychickú adaptabilitu a motiváciu hráčov.

Účel: Účelom je podporiť mentálnu silu celého tímu, vybudovať schopnosť reagovať na nepredvídané situácie. Vytvorením tímového ducha zlepšiť hernú výkonnosť tímu.

Určenie: Pre hráčov od 12 rokov

Časový rozsah a organizácia: 5 mesiacov , 130 hodín

 • 1 dňové  Úvodné sústredenie s tímom (8 hodín) zamerané na riešenie problémových úloh, spoluprácu – pozorovanie, analýza správania členov tímu
 • 1 x za 2 týždne  teambuilding v rozsahu 2 hod. (20 hodín)
 • 1 x za 2 týždne  individuálne poradenstvo s vybranými hráčmi v rozsahu 45 min. až 1 hod. (cca 30 hodín)
 • 1 x za 2 týždne stretnutie s trénerom v rozsahu 45 min. až 1 hod. (10 hodín)
 • 1 x za týždeň účasť psychológa na tréningu  (30 hodín)
 • 1 x za týždeň účasť psychológa na zápase (30 hodín)
 • Výstupná konzultácia

Popis programu
Nastavenie programu vychádza zo záverov diagnostiky SPORTTESTU

Uvedená náplň je univerzálne odporúčaná odborníkmi z oblasti psychológie športu. V našom programe je implantovaná v nadväznosti na výsledky diagnostiky SPORTTESTU

Teambuildingové aktivity

 • Definovanie spoločných cieľov a kroky k ich dosiahnutiu
 • Podpora spolupráce v tíme
 • Riešenie problémových úloh
 • Psychologická príprava na zápas, tréning
 • Spoločné rituály
 • Zodpovednosť v tíme
 • Rozvoj tímových kompetencií
 • Komunikácia v tíme
 • Riešenie konfliktov

Individuálne poradenstvo s vybranými hráčmi

 • Individuálny profil hráča  ŠPORTTEST
 • Definovanie cieľov hráča v kariére
 • Silné stránky a rozvojové potreby
 • Identifikácia motivačnej úrovne a motivačných faktorov
 • Jednotlivec verzus tím
 • Získanie hráča pre tím a jeho ciele

Riešenie problémových situácií a nedefinovaných zlyhaní

 • Účasť odborníka v určených tréningových jednotkách za účelom vytvárania nečakaných situácií a následnej analýzy riešenia a svrávania
 • Naučiť hráčov spôsob analýzy problému

Poznámka:

 • Využitie testu Energie športovca ŠPORTTEST podľa potreby počas programu, predovšetkým pred dôležitými zápasmi. Cena za Test energie sa pripočítava k cene programového balíka. (10 EUR jedno snímanie)
 • Individuálny profil vybraných hráčov ŠPORTTEST. Cena za individuálny profil hráča sa pripočítava k cene programového balíka. 50 EUR jeden hráč)

Výstup

 • Spracovaný tímový profil  (vo formáte PDF)
 • Označenie silných stránok tímu
 • Slabé stránky tímu, možné riziká a ohrozenia
 • Individuálne profily ŠPORTTEST  kľúčových  hráčov (vo formáte PDF)
 • Odporúčania  ako pracovať s tímom po psychologickej stránke

Naša adresa:

Tehelná 4 960 01 Zvolen
Ružová dolina 6, Bratislava

Elektronický kontakt:

tel. číslo:+421 911 300 419
e-mail: peter.bielik@centrum-rozvoja.sk

Sociálne siete:

www.centrum-rozvoja.sk © 2011 Kod: Webworks24.cz Design: Designcriminal.com