+421 911 300 419 centrum@centrum-rozvoja.sk Šport Biznis Verejnosť Verejnosť
Menu
Novinky
Nový web nášho športového mentálneho kouča Petra Bielika je na svete! Pozrite si možnosti spolupráce so športovým mentálnym koučom. Vydajte sa na cestu budovania ...
Power Motivations Rutinné postupy, priemerné výkony, absencia nadšenia. Pýtate sa, čo s tým? Juraj ...
Športový kouč v biznise Viete, že 84 % úspešných manažérov, malo športovú minulosť, ktorú v ...
Zistite svoj psychický potenciál - Otestujte sa cez náš web! Centrum rozvoja osobnosti  v spolupráci s českou firmou DAP Services, prichádza s účinnou a ...Kontinuálne vzdelávanie

Prezentácie v Power Pointe
Informatizácia  školstva a budovania vedomostnej spoločnosti sú stále aktuálnymi témami. Vzdelávací program  Prezentácie v Power Pointe je zostavený tak, aby účastníci po  jeho absolvovaní dokázali tvoriť aj náročnejšie prezentácie a získali tak predpoklady na skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu. Vďaka získaným zručnostiam budú

Zvládanie stresu a relaxačné techniky
Vzdelávací program Zvládanie stresu a relaxačné techniky je zostavený tak, aby účastníci pochopili fyziológiu stresu, rozpoznali stresové situácie, dokázali  na ne reagovať, a naučili sa efektívne využívať svoj potenciál. Súčasťou vzdelávania je aj nácvik relaxačných techník a relaxačného dýchania.

Veľkým prínosom pre účastníkov je využitie unikátneho patentovaného systému emWave®Desktop,ktorý prostredníctvom snímania srdcovej frekvencie  umožňuje:

  • monitoring a analýzu aktuálneho stavu snímaného
  • nácvik stavu koherencie.

Vďaka tomuto nácviku získajú účastníci schopnosť dostať sa  vedome do „zóny“ maximálneho výkonu a budú schopní  vytvoriť si tento stav v čase, keď zažívajú stres.  Absolventi využijú poznatky a zručnosti nadobudnuté vzdelávaním v každodennom pracovnom i osobnom  živote:

  • priamo vo vyučovacom procese
  • obdobiach zvýšeného pracovného nasadenia
  • komunikácii s kolegami a nadriadenými
  • mimopracovných situáciách – v osobnom a rodinnom živote

Naša adresa:

Tehelná 4 960 01 Zvolen
Ružová dolina 6, Bratislava

Elektronický kontakt:

tel. číslo:+421 911 300 419
e-mail: peter.bielik@centrum-rozvoja.sk

Sociálne siete:

www.centrum-rozvoja.sk © 2011 Kod: Webworks24.cz Design: Designcriminal.com